Xe Ép Rác 9 Khối Hino - Euro 4

Xe cơ sở: HINO FC9JETA 4x2

Kích thước xe: 6.615 x 2.310 x 3.000 mm

Tải trọng chuyên chở: 4.000 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg

Xe Ép Rác 9 khối Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FC9JESW 4x2

Kích thước xe: 6.965 x 2.290 x 2.930 mm

Tải trọng chuyên chở: 4.200 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg

Xe Ép Rác 9 Khối Hino - Euro 4

Xe cơ sở: HINO FC9JETA 4x2

Kích thước xe: 6.615 x 2.310 x 3.000 mm

Tải trọng chuyên chở: 4.000 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg

Xe Ép Rác 15 Khối Hino - Euro 4

Xe cơ sở: HINO FG8JJ7A 4x2

Kích thước xe: 8.200 x 2.500 x 3.440 mm

Tải trọng chuyên chở: 6.000 kg

Trọng lượng toàn bộ: 16.000 kg

Xe Ép Rác 15 Khối Hino - Euro 4

Xe cơ sở: HINO FG8JJ7A 4x2

Kích thước xe: 8.200 x 2.500 x 3.440 mm

Tải trọng chuyên chở: 6.000 kg

Trọng lượng toàn bộ: 16.000 kg

Xe Ép Rác 15 Khối Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FG8JJSC 4x2 - Euro 2

Kích thước xe: 8.090 x 2.470 x 3.290 mm

Tải trọng chuyên chở: 6.250 kg

Trọng lượng toàn bộ: 15.850 kg

Xe Ép Rác 20 Khối Hino - Euro 4

Xe cơ sở: HINO FM8JN7A 4x2

Kích thước xe: 8.800 x 2.500 x 3.550 mm

Tải trọng chuyên chở: 10.600 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg

Xe Ép Rác 20 Khối Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FM8JNSA 6x4

Kích thước xe: 8.900 x 2.500 x 3.500 mm

Tải trọng chuyên chở: 11.000 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg