Xe Hút Chất Thải

Xe Hút Bùn & Thông Cống 6 Khối Hino - Euro 4

Xe cơ sở: HINO FG8JJ7A 4x2

Kích thước xe: 7.600 x 2.500 x 3.250 mm

Thể tích chứa bùn: 4,5 khối

Thể tích chứa nước: 1,5 khối

Tải trọng chuyên chở: 6.000 kg

Trọng lượng toàn bộ: 16.000 kg

Xe Hút Bùn & Thông Cống 6 Khối Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FG8JJSB 4x2

Kích thước xe: 7.520 x 2.500 x 3.200 mm

Thể tích chứa bùn: 4,5 khối

Thể tích chứa nước: 1,5 khối

Tải trọng chuyên chở: 5.815 kg

Trọng lượng toàn bộ: 15.100 kg

Xe Hút Bùn 4,5 khối Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FC9JESW 4x2

Kích thước xe: 6.015 x 2.275 x 2.880 mm

Thể tích chứa: 4,5 khối

Tải trọng chuyên chở: 4.620 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg

Xe Hút Chất Thải 5 khối Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FC9JESW 4x2

Kích thước xe: 5.850 x 2.275 x 2.840 mm

Thể tích chứa:5 khối

Tải trọng chuyên chở: 5.280 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg

Xe Hút Bùn 3 Khối Hino - Euro 4

Xe cơ sở: HINO DUTRO 4x2

Kích thước xe: 5.680 x 1.950 x 2.590 mm

Thể tích chứa: 3 khối

Tải trọng chuyên chở: 3.300 kg

Trọng lượng toàn bộ: 8.250 kg

Xe Tưới Cây Rửa Đường 5.5 khối Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FC9JESW 4x2

Kích thước xe: 6.500 x 2.275 x 2.900 mm

Tải trọng chuyên chở: 5.500 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg

Xe Hút Chất Thải 1,7 khối Kia - Euro 2

Xe cơ sở: THACO K165-CS 4x2

Kích thước xe: 5.200 x 1.780 x 2.080 mm

Thể tích chứa: 1,7 khối

Tải trọng chuyên chở: 1.815 kg

Trọng lượng toàn bộ: 4.950 kg

 

Xe Hút Chất Thải 1,7 khối Isuzu - Euro 2

Xe cơ sở: ISUZU QKR55H 4x2

Kích thước xe: 5.440 x 1.860 x 2.120 mm

Thể tích chứa: 1.7 khối

Tải trọng chuyên chở: 1.870 kg

Trọng lượng toàn bộ: 4.700 kg

Xe Chở Bùn 4,7 khối Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FC9JESW 4x2

Kích thước xe: 5.960 x 2.320 x 3.200 mm

Tải trọng chuyên chở: 5.200 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg