Xe Ben 2 Tấn Isuzu

Xe cơ sở: ISUZU QKR77FE4 4x2

Lòng thùng: 2.900 x 1.580 x 540 mm

Thể tích thùng: 2,4 m³

Tải trọng chuyên chở: 1.990 kg

Trọng lượng toàn bộ: 4.990 kg

Xe Ben 5 Tấn Isuzu

Xe cơ sở: ISUZU NQR75HE4

Lòng thùng: 3.400 x 1.900 x 645 mm

Thể tích thùng: 4,15 m³

Tải trọng chuyên chở: 5.200 kg

Trọng lượng toàn bộ: 9.500 kg

Xe Ben 6 Tấn ISUZU

Xe cơ sở: ISUZU FRR90HE4

Lòng thùng: 3.450 x 2.000 x 640 mm

Thể tích thùng: 4,3 m³

Tải trọng chuyên chở: 6.300 kg

Trọng lượng toàn bộ: 11.000 kg

Xe Ben 8 tấn Isuzu

Xe cơ sở: ISUZU FVR34LE4 

Lòng thùng: 4.170 x 2.080 x 780 mm

Thể tích thùng: 6,6 m³

Tải trọng chuyên chở: 8.150 kg

Trọng lượng toàn bộ: 16.000 kg

Xe Ben 13 Tấn ISUZU

Xe cơ sở: ISUZU FVZ34QE4 6x4

Lòng thùng: 5.000 x 2.190 x 980 mm

Thể tích thùng: 10,67 m³

Tải trọng chuyên chở: 13.345 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg

Xe Ben 6 Tấn Hino

Xe cơ sở: HINO FC9JETC 4x2

Lòng thùng: 3.450 x 2.000 x 640 mm

Thể tích thùng: 4,3 m³

Tải trọng chuyên chở: 6.200 - 6.300 kg

Trọng lượng toàn bộ: 11.000 kg

Xe Ben 13.5 Tấn Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FM8JNSA 6x4

Lòng thùng: 5.100 x 2.230 x 980 mm

Thể tích thùng: 11 m³

Tải trọng chuyên chở: 13.500 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg