Xe Cứu Hộ Sàn Trượt Thaco - Euro 2

Xe cơ sở: THACO HD650-CS

Kích thước xe: 7.870 x 2.200 x 2.400 mm

Tải trọng chuyên chở: 3.950 kg

Tải trọng tối đa đặt lên càng kéo: 1.000kg

Trọng lượng toàn bộ: 9.300 kg