Xe Chở Rác 3 Khối KIA - Nâng Cặp

Xe cơ sở: KIA FRONTIER K250B

Kích thước xe: 5.740 x 1.800 x 2.100 mm

Tải trọng chuyên chở: 1.400 kg

Trọng lượng toàn bộ: 4.995 kg

Xe Ép Rác 3 Khối ISUZU - Nâng Cặp

Xe cơ sở: ISUZU QKR77FE4 

Kích thước xe: 5.410 x 1.860 x 2.170 mm

Tải trọng chuyên chở: 1.300 kg

Trọng lượng toàn bộ: 5.000 kg

Xe Ép Rác 4 Khối Isuzu - Máng Xúc

Xe cơ sở: ISUZU QKR77FE4

Kích thước xe: 5.410 x 1.875 x 2.300 mm

Tải trọng chuyên chở: 1.450 kg

Trọng lượng toàn bộ: 5.000 kg

Xe Ép Rác 7 Khối HINO - Máng Xúc

Xe cơ sở: HINO WU342L 

Kích thước xe: 6.470 x 1.980 x 2.910 mm

Tải trọng chuyên chở: 2.900 kg

Trọng lượng toàn bộ: 8.250 kg

Xe Ép Rác 9 Khối Hyundai - Máng Xúc

Xe cơ sở: HYUNDAI MIGHTY 110SP

Kích thước xe: 7.000 x 2.130 x 2.950 mm

Tải trọng chuyên chở: 4.200 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.600 kg

Xe Ép Rác 9 Khối ISUZU - Máng Xúc

Xe cơ sở: ISUZU FRR90HE4

Kích thước xe: 6.605 x 2.330 x 3.000 mm

Tải trọng chuyên chở: 4.500 kg

Trọng lượng toàn bộ: 11.000 kg

Xe Ép Rác 9 Khối ISUZU - Nâng Cặp

Xe cơ sở: ISUZU FRR90HE4

Kích thước xe: 6.605 x 2.310 x 3.000 mm

Tải trọng chuyên chở: 4.600 kg

Trọng lượng toàn bộ: 11.000 kg

Xe Ép Rác 9 Khối Hino - Nâng Cặp

Xe cơ sở: HINO FC9JETC 

Kích thước xe: 6.615 x 2.310 x 3.000 mm

Tải trọng chuyên chở: 4.500 kg

Trọng lượng toàn bộ: 11.000 kg