Xe Thang Nâng Người Làm Việc Trên Cao 16M

Xe ô tô cơ sở: ISUZU NMR85H

Thang nâng: Manotti GT16-09

Tải trọng nâng tối đa: 150 kg 

Chiều cao nâng tối đa: 16 m

Trọng lượng toàn bộ: 4.700 kg

Xe Thang Nâng Người Làm Việc Trên Cao 20M

Xe ô tô cơ sở: HINO XZU720L- WKFRP3

Thang nâng: Socage DA320

Tải trọng nâng tối đa: 225 kg 

Chiều cao làm việc tối đa: 20m

Trọng lượng toàn bộ: 7.500 kg