XE QUÉT ĐƯỜNG CONVEYOR 5000

Xe cơ sở: HINO FC9JETC

Kích thước xe: 6.970 x 2.420 x 2.750 mm

Tải trọng chuyên chở: 3.100 kg

Trọng lượng toàn bộ: 11.000 kg

Thể tích chứa rác: 5 khối ( thể tích hữu ích là 80%)