Xe Tải Cẩu 11 Tấn Isuzu - Euro 4

Xe cơ sở: ISUZU FVM34WE4 6x4

Cẩu: UNIC UR-V805K ( 8 tấn 5 đoạn)

Lòng thùng: 8.040 x 2.350 x 650 mm

Tải trọng chuyên chở: 10.900 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg

 

Xe Ben 3 Tấn Gắn Cẩu Isuzu - Euro 4

Xe cơ sở: ISUZU NPR85KE4 4x2

Cẩu: HYVA HB60 E2 (2.615 kg tại 2,45m) 

Lòng thùng: 2.990 x 1.790 x 470 mm

Tải trọng chuyên chở: 2.700 kg

Trọng lượng toàn bộ: 7.500 kg

 

Xe Tải Cẩu 7 Tấn Isuzu - Euro 4

Xe cơ sở: ISUZU FVR34QE4 4x2

Cẩu: UNIC UR-V554K ( 5 tấn 4 đoạn)

Lòng thùng: 6.400 x 2.350 x 645 mm

Tải trọng chuyên chở: 6.700 kg

Trọng lượng toàn bộ: 15.800 kg

 

Xe Tải Cẩu 6 Tấn Isuzu - Euro 2

Xe cơ sở: ISUZU FVR34Q 4x2

Cẩu: UNIC UR-V554K (5 tấn 4 đoạn)

Lòng thùng: 6.600 x 2.350 x 650 mm

Tải trọng chuyên chở: 6.400 kg

Trọng lượng toàn bộ: 15.100 kg

XE TẢI CẨU 7.5 Tấn Isuzu - Euro 2

Xe cơ sở: ISUZU FVR34Q 4x2

Cẩu: UNIC UR-V374K ( 3 tấn 4 đoạn)

Lòng thùng: 6.600 x 2.350 x 3.200 mm

Tải trọng chuyên chở: 7.400 kg

Trọng lượng toàn bộ: 15.100 kg

Xe Tải Cẩu 3.5 Tấn Hino - Euro 4

Xe cơ sở: HINO XZU730L 4x2

Cẩu: UNIC UR-V343K ( 3 tấn 3 đoạn)

Lòng thùng: 4.850 x 2.020 x 545 mm

Tải trọng chuyên chở: 3.500 kg

Trọng lượng toàn bộ: 8.500 kg

 

Xe Tải Cẩu Gắn Rổ Nâng Người 5 Tấn Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FCJLSW 4x2

Cẩu: UNIC UR-V344K (3 tấn 4 đoạn)

Kích thước tổng thể: 8.690 x 2.500 x 2.940 mm

Tải trọng chuyên chở: 4.500 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg

Xe Tải Cẩu Gắn Rổ Nâng Người 4 Tấn Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FCJLSW 4x2

Cẩu: UNIC UR-V344K (3 tấn 5 đoạn)

Kích thước tổng thể: 8.725 x 2.500 x 3.000 mm

Tải trọng chuyên chở: 4.100 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg