Xe Cứu Hộ Sàn Trượt HYUNDAI 4 Tấn

Xe cơ sở: HYUNDAI NEW MIGHTY 110XL F150

Kích thước xe: 8.620 x 2.200 x 2.450 mm

Kích thước sàn chở xe: 5.750 x 2.050 mm

Tải trọng chuyên chở: 4.200 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.600 kg

Xe hút chất thải 3 khối HYUNDAI

Xe cơ sở: HYUNDAI NEW MIGHTY 75S F140

Kích thước xe: 6.050 x 2.000 x 2.370 mm

Thể tích chứa: 3 khối

Tải trọng chuyên chở: 3.060 kg

Trọng lượng toàn bộ: 7.000 kg

XE HOOKLIFT CHỞ BÙN 10 KHỐI HINO

Xe cơ sở: HINO FM8JN7A

Kích thước xe: 8.180 x 2.500 x 3.150 mm

Tải trọng chuyên chở: 11.100 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg

Xe Ép Rác 8 Khối ISUZU - Nâng cặp

Xe cơ sở: ISUZU NQR75HE4 

Kích thước xe: 6.490 x 2.200 x 2.800 mm

Tải trọng chuyên chở: 3.490 kg

Trọng lượng toàn bộ: 9.500 kg

Xe Chở Bùn 1,5 Khối Isuzu

Xe cơ sở: ISUZU QLR77FE4 

Kích thước xe: 5.515 x 1.860 x 2.895 mm

Thể tích chứa bùn: 1,5 khối

Tải trọng chuyên chở: 1.540 kg

Trọng lượng toàn bộ: 4.990 kg

Xe Ép Rác 3 Khối ISUZU

Xe cơ sở: ISUZU QLR77FE4 

Kích thước xe: 5.515 x 1.870 x 2.400 mm

Tải trọng chuyên chở: 1.450 kg

Trọng lượng toàn bộ: 4.990 kg

Xe Hút Bùn Và Thông Cống 5 Khối HUYNDAI

Xe cơ sở: HUYNDAI MIGHTY EX8 GT

Kích thước xe: 6.650 x 2.230 x 2.880 mm

Thể tích chứa: 5 khối

Tải trọng chuyên chở: 5.200 kg

Trọng lượng toàn bộ: 11.000 kg

Xe Tưới Cây Rửa Đường 6 khối ISUZU

Xe cơ sở: ISUZU FRR90HE4

Kích thước xe: 6.450 x 2.280 x 2.840 mm

Tải trọng chuyên chở: 6.000 kg

Trọng lượng toàn bộ: 11.000 kg