Xe Tải Cẩu 7 Tấn Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FG8JPSB 4x2

Cẩu: UNIC UR-V555K (5 tấn 5 đoạn)

Lòng thùng: 6.510 x 2.360 x 600 mm

Tải trọng chuyên chở: 6.600 kg

Trọng lượng toàn bộ: 15.100 kg

 

Xe Ép Rác 20 Khối Hyundai - Nâng Cặp

Xe cơ sở: HYUNDAI HD260

Kích thước xe: 9.495 x 2.500 x 3.570 mm

Tải trọng chuyên chở: 10.100 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg

Xe Ép Rác 20 Khối Hino

Xe cơ sở: HINO FM8JN7A 

Kích thước xe: 8.800 x 2.500 x 3.550 mm

Tải trọng chuyên chở: 10.300 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg

Xe Ép Rác 20 khối DEAWOO - Euro 2

Xe cơ sở: DAEWOO K7CEF 6x4

Kích thước xe: 9.760 x 2.500 x 3.650 mm

Tải trọng chuyên chở: 9.200 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg

Xe Ép Rác 9 Khối Hino Euro 4

Xe cơ sở: HINO FC9JETA 4x2

Kích thước xe: 6.610 x 2.310 x 3.000 mm

Tải trọng chuyên chở: 3.850 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg