Xe Ép Rác 4 Khối Isuzu - Máng Xúc

Xe cơ sở: ISUZU QKR77FE4

Kích thước xe: 5.410 x 1.875 x 2.300 mm

Tải trọng chuyên chở: 1.450 kg

Trọng lượng toàn bộ: 5.000 kg

Xe Quét Đường 4 Khối Hino - Euro 4

Xe cơ sở: HINO FC9JETC

Kích thước xe: 6.050 x 2.500 x 2.820 mm

Tải trọng chuyên chở: 3.800 kg

Trọng lượng toàn bộ: 11.000 kg

Xe Ép Rác 7 Khối HINO - Máng Xúc

Xe cơ sở: HINO WU342L 

Kích thước xe: 6.470 x 1.980 x 2.910 mm

Tải trọng chuyên chở: 2.900 kg

Trọng lượng toàn bộ: 8.250 kg

Xe Cứu Hộ Sàn Trượt Isuzu 5 Tấn

Xe cơ sở: ISUZU NQR75ME4 

Kích thước xe: 8.205 x 2.220 x 2.440 mm

Tải trọng chuyên chở: 3.300 kg

Trọng lượng toàn bộ: 9.500 kg

Xe Ben 3 Tấn Gắn Cẩu Isuzu - Euro 4

Xe cơ sở: ISUZU NPR85KE4 4x2

Cẩu: HYVA HB60 E2 (2.615 kg tại 2,45m) 

Lòng thùng: 2.990 x 1.790 x 470 mm

Tải trọng chuyên chở: 2.700 kg

Trọng lượng toàn bộ: 7.500 kg

 

XE HOOKLIFT 21 khối HINO

Xe cơ sở: HINO FM8JN7A

Kích thước xe: 8.180 x 2.500 x 3.690 mm

Tải trọng chuyên chở: 11.100 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg

Xe Xitec Chở Xăng Dầu 18 khối Isuzu - Euro 2

Xe cơ sở: ISUZU FVM34T 6x2

Thể tích bồn chứa: 18 khối

Tải trọng chuyên chở: 13.320 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg

 

Xe Hút Bùn & Thông Cống 6 Khối Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FG8JJSB 4x2

Kích thước xe: 7.520 x 2.500 x 3.200 mm

Thể tích chứa bùn: 4,5 khối

Thể tích chứa nước: 1,5 khối

Tải trọng chuyên chở: 5.815 kg

Trọng lượng toàn bộ: 15.100 kg