XE HOOKLIFT 21 khối HYUNDAI

Xe cơ sở: HYUNDAI HD260 

Kích thước xe: 8.830 x 2.500 x 3.730 mm

Tải trọng chuyên chở: 9.800 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg

Xe Xitec Chở Xăng Dầu 18 khối Hino - Euro 2

Xe cơ sở:HINO FL8JTSA 6x2

Thể tích bồn chứa: 18 khối

Tải trọng chuyên chở: 13.320 kg

Trọng lượng toàn bộ: 23.950 kg

Xe Hút Bùn 4,5 khối Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FC9JESW 4x2

Kích thước xe: 6.015 x 2.275 x 2.880 mm

Thể tích chứa: 4,5 khối

Tải trọng chuyên chở: 4.620 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg

Xe Hút Bùn 5 Khối Isuzu

Xe cơ sở: ISUZU FRR90HE4

Kích thước xe: 5.900 x 2.280 x 2.920 mm

Thể tích chứa: 5 khối

Tải trọng chuyên chở: 5.100 kg

Trọng lượng toàn bộ: 11.000 kg

Xe Ép Rác 9 Khối ISUZU - Máng Xúc

Xe cơ sở: ISUZU FRR90HE4

Kích thước xe: 6.605 x 2.330 x 3.000 mm

Tải trọng chuyên chở: 4.500 kg

Trọng lượng toàn bộ: 11.000 kg

Xe Tưới Cây Rửa Đường 5,5 khối Hino - Euro 4

Xe cơ sở: HINO FC9JETA 4x2

Kích thước xe: 6.355 x 2.290 x 2.900 mm

Tải trọng chuyên chở: 5.600 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg

Xe Quét Đường 3 Khối Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO WU342L-NKMTJD3 4x2

Kích thước xe: 5.760 x 2.120 x 2.760 mm

Tải trọng chuyên chở: 2.400 kg

Trọng lượng toàn bộ: 8.250 kg

Xe Cứu Hộ Sàn Trượt Fuso - Euro 2

Xe cơ sở: FUSO CANTER 8.2HD 4x2

Kích thước xe: 7.695 x 2.190 x 2.430 mm

Tải trọng chuyên chở: 2.650 kg

Trọng lượng toàn bộ: 8.300 kg